Tack för visat intresse!

Verksamheten vid Rosarium Production AB har upphört. Web sidan är under omarbetning för andra konstnärliga projekt.

© Copyright: Terri-Lynne Sandberg Waldvik

Thanks for your interest!

Rosarium Production AB is not in operation. Our web site is being redesigned for other artistic projects.